Kunnan varhaiskasvatus

Miksi lasten on hyvä kasvaa Kärsämäellä?

Lastentalo Kuusipihassa tarjotaan koko- ja osapäiväistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta 0-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodin toiminta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat nimeltään Kissankellot, Ketunleivät ja Kurjenmiekat. Kissankellojen ryhmä tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa. Päiväkodissa on 50 hoitopaikkaa ja 13 työntekijää. Päiväkodin arki koostuu leikistä, liikunnasta, ruokailusta, päivälevosta, ulkoilusta ja viikoittain myös päiväkodin ulkopuolelle tehtävistä vierailuista. Kuusipiha sai oman pallomeren liikuntasaliin ja se on lapsille todella mieluinen leikkipaikka kauppaleikki- ja kotileikkihuoneen lisäksi. Päiväkoti- sekä ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä toimintatapaan kuuluu toiminta pienemmissä ryhmissä, jolloin myös jokainen lapsi tulee ohjatuksi yksilöllisemmin ja tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Uudistetun kirjaston tiloihin on saatu Satukontti- ryhmäperhepäivähoito. Satukontissa yhdistetään kolmen ryhmäperhepäivähoitokodin lasten hoito. Jokaisella ”ryhmiksellä” on omat osastonsa leikki- ja nukkumahuoneineen sekä yhteinen ruokailu- ja toimintatila. Satukontin pihalta löytyy leikkimiseen inspiroiva aidattu alue ja vieressä on myös kunnan iso leikkipuisto. Samassa tilassa tulee toimimaan Perhekeskuksen järjestämät kerhot. Yli kolme vuotiaat kotihoidossa olevat lapset voivat osallistua Perhekeskuksen varhaiskasvatuskerhoihin. Perhekeskuksen järjestämä lapsiparkki antaa mahdollisuuden tuoda lapset lyhyeksi ajaksi hoitoon. Perhekerho, mihin vanhemmat voivat tulla yhdessä lastensa kanssa toimii sekä lasten että vanhempien kohtaamispaikkana.

Koulun läheisyydessä olevassa Rekolan kiinteistössä järjestetään esikouluikäisten aamu- ja iltapäivähoitoa. Samassa kiinteistössä on myös Kärsämäen kunnan järjestämä koululaisten iltapäivätoiminta. Rekola on avoinna esikouluopetuspäivinä n. klo 7-17. Rekolan henkilökunta on mukana avustamassa lapsen esiopetuspäivässä koululla. Tavoitteena on lapsen kokonainen päivä; esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta tukevat toisiaan. Toiminnalla pyrimme tukemaan lapsen tervettä kehitystä ja antamaan hänelle kasvurauhan.

Kärsämäen varhaiskasvatuksen luonnollinen toimintaympäristö on luonto. Kuusipihan yhteydessä sijaitsee Takametsä, jossa lapset saavat leikkiä turvallisesti. Takametsän alue on aidattu ja sieltä löytyy leikkimökki sekä rakennusaineita majan rakentamista varten. Perhepäivähoitajien kodit sijaitsevat myös lähellä luontoa ja lapset ulkoilevatkin ahkerasti metsässä. Lapset saavat myös kasvattaa salaattia, herneitä ja porkkanoita ulos laitettavissa kasvilaatikoissa ja oppivat mistä ja miten kasvikset saadaan ruokapöytään.

Kärsämäen koulun yhteydestä löytyvät liikuntamahdollisuudet ovat myös varhaiskasvatuksen käytössä. Liikuntasalia lainataan ahkerasti viikoittain. Urheilukenttä ja ulkojää ovat myös vuodenajan mukaisessa käytössä. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä myös muiden toimitahojen kanssa. Aktiivista yhteistyötä tehdään eri järjestöjen kanssa esim. seurakunnan, kirjaston, palvelutalo Koivupuiston ym. Kärsämäen oma kyytipalvelu mahdollistaa kuljetukset vierailut tarvittaessa kauemmaksikin.

Kärsämäen varhaiskasvatus on saanut tuekseen vanhempainyhdistyksen eli KÄVYT, joka sai alkunsa vuonna 2017. Vanhempainyhdistys on aktiivisesti mukana toiminnassa ja järjestää lapsille ja vanhemmille yhteisiä tapahtumia.

Lasten mielestä päiväkodissa kivointa oli:

” Voi käydä toisilla osastoilla leikkimässä.”

” Saa leikkiä kavereiden kanssa ja käydä ulkona joka päivä.”

” Kiva leikkiä kauppaleikissä.”

Toimijan sijainti

Yhteystiedot

KOTISIVU
Siirry toimijan kotisivulle

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspäällikkö
Riikka Sarjanoja
puh. 044-4456831

Päiväkodinjohtaja Satukontti
Helinä Niskala
puh. 040 577 7618

LASTENTALO KUUSIPIHA
Aittatie 7

PÄIVÄKOTI SATUKONTTI
Pomojentie 3

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PELLAVAINEN
Aleksintie 3

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAANUTONTTU
Aleksintie 3

REKOLA (eskareiden aamu- ja iltapäivähoito)
Opintie 2

Lisätiedot kunnan kotisivulta